Drogi Mieszkańcu Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXII/171/2020 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca,  §3 pkt.7 ppkt. 4) „ bioodpody winny być gromadzone w pojemniku koloru brązowego, z oznaczonym napisem „BIO” , stwarzającym bioodpadom...

PSZOK otwarty w soboty

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, od września do końca bieżącego roku, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Żywcu przy ul. Brackiej 51 będzie czynny również w  każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:00 tj.: 11 września 2021 9 października 2021 13 listopada 2021 11 grudnia 2021

Zmiana godzin pracy PSZOK

W dniu 25.06.2021r. ( tj. piątek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się przy ulicy Brackiej 51 w Żywcu będzie czynny od godziny 8:00-13:00. Za utrudnienia przepraszamy.
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał „Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach” dla dwóch potencjalnych lokalizacji  ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne – ustalił środowiskowe uwarunkowania dla tych przedsięwzięć, decyzja jest pozytywna. Najważniejszym i bezspornym jest fakt spełnienia wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko dla...