Informacja

Informujemy, że Uchwałą Zarządu nr 3/III/2020 z dnia 19 marca 2020r.              BESKID ŻYWIEC Sp. o. o. unieważniła postępowanie na: „Wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej realizującej inwestycje w zakresie technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii” bez wyboru oferty.
Drogi Mieszkańcu Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXII/171/2020 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca,  §3 pkt.7 ppkt. 4) „ bioodpody winny być gromadzone w pojemniku koloru brązowego, z oznaczonym napisem „BIO” , stwarzającym bioodpadom...
W dniu dzisiejszym, 14 października 2019 r., została złożona rezygnacja Pana Krzysztofa Dronia z funkcji prezesa zarządu BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. Rada Nadzorcza przyjęła tą rezygnację oraz powołała nowego prezesa, Pana Jerzego Klisia, pełniącego uprzednio funkcję wiceprezesa zarządu Spółki.
W dniu 20.03.2019 roku przedstawiciele Spółki Beskid przeprowadzili spotkanie informacyjno- promocyjne dla Żywieckich przedszkolaków. Już po raz kolejny w Miejskim Centrum Ekologicznym (znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żywcu) przygotowano zajęcia pt. „ Mamy rady na odpady”. Przeprowadzone zajęcia miały charakter edukacyjno – rozwojowy. Celem tego spotkania było...

III Eko Dzień podsumowanie

Bardzo dziękujemy za wielkie zaangażowanie mieszkańców co do zbiórki surowców podczas czwartkowego III Eko Dnia na żywieckim Rynku! Podsumowując, udało się zabrać: – 360 kg surowców (makulatury oraz butelek PET) – 105 kg baterii Należy zaznaczyć, że wielki udział w zbiórce, miało Przedszkole Nr 9 im. Andrzeja Komonieckiego w Żywcu, które zebrało 180...