postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp na: „Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2022r.”

232

ogłoszenie o zamówieniu – worki na 2022r.

SWZ – WORKI na odpady na 2022r.BES

Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału

Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw

Załącznik nr 5 do SWZ projekt umowy.BES

zał nr 1 do umowy – harmonogram miesięczny na 2022r..BES

Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SWZ zobowiązanie

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-344-2021

informacja z otwarcia ofert

zs_370_2021 informacja z otwarcia ofert.BES

informacja o wyniku postępowania – wybór oferty

zs_377_2021 wybór oferty – worki.BES

ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania