Przyjęcie odpadów

8961

Jeżeli posiadają Państwo odpad nie będący odpadem komunalnym, mogą Państwo przywieźć go na składowisko przy ul. Kabaty 2.

Zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach, wymagamy od posiadacza odpadów, który przekazuje odpad nie będący odpadem komunalnym, prawidłowo wypełnionej KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW. W przypadku braku dokumentu, odpad nie będzie przyjęty.

Jeżeli chcą Państwo wynająć kontener prosimy o wypełnienie FORMULARZA NA PODSTAWIENIE KONTENERA.

Cennik za przyjęcie odpadów na 2021 r