Przyjęcie odpadów

124

Jeżeli posiadają Państwo odpad nie będący odpadem komunalnym, mogą Państwo przywieźć go na składowisko przy ul. Kabaty 2.

Zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach, wymagamy od posiadacza odpadów, który przekazuje odpad nie będący odpadem komunalnym, prawidłowo wypełnionej KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW. W przypadku braku dokumentu, odpad nie będzie przyjęty.

Jeżeli chcą Państwo wynająć kontener prosimy o wypełnienie FORMULARZA NA PODSTAWIENIE KONTENERA.

 

Cennik przyjęcia odpadów

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto

Cena brutto

( 8% VAT )

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

100,00 zł/Mg

108,00 zł/Mg

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

50,00 zł/Mg

54,00 zł/Mg

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

220,00 zł/Mg

237,60 zł/Mg

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

220,00 zł/Mg

237,60 zł/Mg

15 01 04

Opakowania z metali

50,00 zł/Mg

54,00 zł/Mg

15 01 07

Opakowania ze szkła

10 zł/Mg

10,80 zł/Mg

15 01 07

Szkło odpadowe

55,00 zł/Mg

59,40 zł/Mg

16 03 80

Przeterminowane produkty spożywcze

410,00 zł/Mg

442,80 zł/Mg

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – drobny

80,00 zł/Mg

86,40 zł/Mg

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – gruby

490,00 zł/Mg

529,20 zł/Mg

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – lekki

1000,00 zł/Mg

1080,00 zł/Mg

17 03 80

Odpadowa papa

490,00 zł/Mg

529,20 zł/Mg

17 06 05

Materiały budowlane zawierające azbest

490,00 zł/Mg

529,20 zł/Mg

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji  w workach

380,00 zł/Mg

410,40 zł/Mg

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji luzem

350,00 zł/Mg

378,00 zł/Mg

20 03 01

Niesegregowane odpady komunalne

370,00 zł/Mg

399,60 zł/Mg

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

1500,00 zł/Mg

1620,00 zł/Mg

20 01 23*

ZSEE niekompletne

1500,00 zł/Mg

1620,00 zł/Mg

20 01 35*

ZSEE niekompletne

1500,00 zł/Mg

1620,00 zł/Mg