Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał „Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach” dla dwóch potencjalnych lokalizacji  ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne – ustalił środowiskowe uwarunkowania dla tych przedsięwzięć, decyzja jest pozytywna. Najważniejszym i bezspornym jest fakt spełnienia wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko dla...
    22 listopada br. firma Krynicki Recykling S.A. obchodziła jubileusz 20-lecia swojej działalności. Miło nam, iż zostaliśmy zaproszeni na tak piękną uroczystość. Krynicki Recykling S.A. to największy recykler szkła w Polsce (65% udział w rynku). Spółka Beskid Żywiec od wielu lat współpracuje z tym recyklerem, dostarczając surowiec do produkcji...
Informujemy, iż od 29.03.2021 r. wznawiamy działania PSZOK-u w Żywcu, przy ul. Brackiej 51. Jednocześnie uprzedzamy, że 02.04. br. (Wielki Piątek), punkt będzie NIECZYNNY.