W dniu 02.04.2021 r. (Wielki Piątek), godziny pracy BESKID ŻYWIEC Sp.z o. o., zostaną skrócone do 13:30.
Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/124/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca,  §3 pkt.7 ppkt. 4) " bioodpody winny być gromadzone w pojemniku koloru brązowego, z oznaczonym napisem "BIO" , stwarzającym bioodpadom optymalne warunki dla...
W związku z zagrożeniem epidemicznym na terenie powiatu żywieckiego oraz wzrostem ilości zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w celu ochrony zdrowia klientów oraz pracowników BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., informujemy, że w okresie od 24.03.2021 r. do 26.03.2021 r., PSZOK zlokalizowany przy ul. Brackiej 51 w Żywcu, będzie nieczynny. O...
Od 1999 roku organizowany jest konkurs o Puchar Recyklingu. Jest to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywna zbiórkę odpadów. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie tych podmiotów, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, a także prowadzą edukację ekologiczną zarówno wśród dzieci i młodzieży...

Zmiana godzin pracy PSZOK

W dniu 25.06.2021r. ( tj. piątek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się przy ulicy Brackiej 51 w Żywcu będzie czynny od godziny 8:00-13:00. Za utrudnienia przepraszamy.