Przyjęcie odpadów

Jeżeli posiadają Państwo odpad nie będący odpadem komunalnym, mogą Państwo przywieźć go na składowisko przy ul. Kabaty 2. Zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach, wymagamy od posiadacza odpadów, który przekazuje odpad nie będący odpadem komunalnym, prawidłowo wypełnionej KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW. W przypadku braku dokumentu, odpad nie będzie przyjęty. Jeżeli chcą...