Zmiany klimatu - zjawiska Wprowadzenie Temperatura Ziemi wzrosła o niecały 1°C. To dopiero początek zmian klimatu, a już świat zmienia się na naszych oczach. Już teraz, przy podniesieniu się średniej temperatury o niecałe 0.8°C, obserwujemy szereg niespotykanych wcześniej zjawisk: rekordowe upały, przesuwanie się stref klimatycznych, topnienie lodowców, silniejsze huragany, rozpad czapy lodowej...

Zmiany klimat

Gazy cieplarniane zwiększają średnią temperaturę atmosfery ziemskiej. Średni wzrost temperatury troposfery (najniższej warstwy atmosfery) oparty na badaniach z satelitów szacuje się na 0,14 – 0,20 oC na dekadę w latach 1978 – 2011. Od 1880 r. zaczęto regularne badania temperatury na świecie. Od 1901 do 2010 roku wśród 11...
Scenariusze klimatyczne Polski w XXI wieku Scenariusze zmian klimatu w XXI wieku w Polsce opracowano wykorzystując najlepsze narzędzia nowoczesnej klimatologii: – hydrodynamiczne modele systemu klimatycznego. Modele te konstruowane zgodnie ze stopniem naszego poznania i zrozumienia praw fizycznych rządzących światem, dostarczają trójwymiarowego opisu w czasie zmiennych klimatycznych. Niestety obarczone są również...
W dyskusjach dotyczących dekarbonizacji światowej energetyki i transformacji energetycznej można spotkać głosy od "IPCC odżegnuje się od energii jądrowej" po "według IPCC atom jest niezbędny do realizacji celów Porozumienia Paryskiego". Te dwie wersje trudno ze sobą pogodzić, postanowiliśmy więc sprawdzić, jak jest naprawdę. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel...
Przywracanie pokrywy leśnej na Ziemi, tam, gdzie jest to możliwe, może okazać się najskuteczniejszą metodą walki z ociepleniem klimatu - piszą na łamach czasopisma "Science" badacze z Crowther Lab przy Politechnice Federalnej (ETH) w Zurychu. Ich przełomowa praca pokazuje, że lasy mogą przechwycić nawet dwie trzecie wyemitowanych przez gospodarkę...