Graniczna

Zmieszane-7.08, 21.08, Surowce-26.08 Bio-13.08, 27.08 Popiół- 13.08

Grabowa

Zmieszane-6.08, 20.08, Surowce-29.08 Bio-2.08, 16.08 Popiół- 2.08

Górska

Zmieszane-6.08, 20.08, Surowce-29.08 Bio-2.08, 16.08 Popiół- 2.08

Góra Burgałowska

Zmieszane-12.08, 26.08, Surowce-14.08 Bio-5.08, 19.08 Popiół- 5.08

Głogowa

Zmieszane-9.08, 23.08, Surowce-23.08 Bio-9.08, 23.08 Popiół- 9.08