Strona główna Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

ogłoszenie o zamówieniu SWZ - Leasing samochodu ciężarowego.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 5 specyfikacja techniczna pojazdu.BES Załącznik nr 6 do...
ogłoszenie o zamówieniu SWZ - worki foliowe na odpady na 2023r.BES Formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ projekt umowy.BES Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa Załącznik...
ogłoszenie postępowania - transport odpadów SWZ - transport odpadów.BES Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ wykaz urządzeń technicznych Załącznik nr 5 do SWZ projekt Umowy.BES Załącznik nr 6...
ogłoszenie postępowania - dostawa energii SWZ - energia elektryczna na 2022r.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna.BES Załącznik...
ogłoszenie o zamówieniu - budowa hali SWZ - BUDOWA HALI.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Zał. 4.1 SWZ - POJEKT BUDOWLANY zał. nr 1 do Zał. 4.1 SWZ zał. nr 2 do Zał. 4.1 SWZ cz. 1 zał. nr...