Strona główna Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

ogłoszenie o zamówieniu SWZ - transport odpadów.BES Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ wykaz urządzeń technicznych Załącznik nr 5 do SWZ projekt Umowy.BES Załącznik nr 6 do SWZ...
ogłoszenie o zamówieniu - kod 17 01 07 SWZ - zagospodarowanie i transport odpadów 17 01 07.BES Formularz ofertowy - załącznik nr 1 Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ - opis urządzeń technicznych Załącznik...
  ogłoszenie o zamówieniu - energia elektryczna SWZ - energia elektryczna Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna Załącznik nr 6...
ogłoszenie o zamówieniu - paliwo gazowe.BES SWZ - paliwo gazowe na 2023r.BES Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna.BES Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa Załącznik...
ogłoszenie o zamówieniu SWZ - Leasing samochodu ciężarowego.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 5 specyfikacja techniczna pojazdu.BES Załącznik nr 6 do...