Strona główna Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

ogłoszenie o zamówieniu - budowa hali SWZ - BUDOWA HALI.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Zał. 4.1 SWZ - POJEKT BUDOWLANY zał. nr 1 do Zał. 4.1 SWZ zał. nr 2 do Zał. 4.1 SWZ cz. 1 zał. nr...
ogłoszenie o zamówieniu - energia elektryczna SWZ - energia elektryczna na 2022r.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna.BES Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa Załącznik...
ogłoszenie o zamówieniu - energia elektryczna SWZ - energia elektryczna na 2022r.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna.BES Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa Załącznik...
ogłoszenie o zamówieniu - dostawa energii el. SWZ - energia elektryczna na 2022r.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna.BES Załącznik nr 6 do SWZ grupa...
ogłoszenie o zamówieniu - worki na 2022r. SWZ - WORKI na odpady na 2022r.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ projekt umowy.BES zał nr 1 do umowy...