Strona główna Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

ogłoszenie o zamówieniu 28.04.2021r. SWZ - Leasing ładowarki kołowej - opublikowana.BES formularz ofertowy - załącznik nr 1 Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 4 do SWZ Załącznik nr 5 do SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.BES Załącznik nr 6 do SWZ Załącznik nr 7 do SWZ Załącznik nr 8 do SWZ.BES odpowiedzi na pytania...
ogłoszenie postępowania - transport odpadów SWZ-transport-odpadow.BES Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz urządzeń technicznych Załącznik nr 5 do SWZ projekt Umowy.BES Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa Załącznik nr 7 do SWZ zobowiązanie informacja...
ogłoszenie o zamówieniu 24.02.2021r. SWZ - Ładowarka kołowa.BES formularz ofertowy - załącznik nr 1 Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 4 do SWZ Załącznik nr 5 do SWZ.BES Załącznik nr 6 do SWZ Załącznik nr 7 do SWZ Załącznik nr 8 do SWZ.BES Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja...
ogłoszenie o zamówieniu - dostawa energii el. SWZ - energia elektryczna na 2022r.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna.BES Załącznik nr 6 do SWZ grupa...
ogłoszenie o zamówieniu - worki na 2022r. SWZ - WORKI na odpady na 2022r.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ projekt umowy.BES zał nr 1 do umowy...