Strona główna Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

ogłoszenie o zamówieniu SWZ - worki foliowe na odpady na I półrocze 2024r..BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ projekt...
ogłoszenie o zamówieniu - dostawa energii el. SWZ - energia elektryczna na 2022r.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna.BES Załącznik nr 6 do SWZ grupa...
ogłoszenie o zamówieniu - energia elektryczna SWZ - energia elektryczna na 2022r.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna.BES Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa Załącznik...
ogłoszenie postępowania - samochód śmieciarka SWZ - Leasing samochodu ciężarowego - śmieciarki.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna pojazdu.BES Załącznik nr 6 do...
ogłoszenie o zamówieniu - kod 17 01 07 SWZ - zagospodarowanie i transport odpadów 17 01 07.BES Formularz ofertowy - załącznik nr 1 Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp Załącznik nr 4 do SWZ - opis urządzeń technicznych Załącznik...