ogłoszenie o zamówieniu - dostawa energii el. SWZ - energia elektryczna na 2022r.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna.BES Załącznik nr 6 do SWZ grupa...
ogłoszenie o zamówieniu - worki na 2022r. SWZ - WORKI na odpady na 2022r.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ projekt umowy.BES zał nr 1 do umowy...
ogłoszenie o zamówieniu - dostawa energii el. SWZ - energia elektryczna na 2022r.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna.BES Załącznik nr 6 do SWZ grupa...
ogłoszenie o zamówieniu - budowa hali SWZ - BUDOWA HALI.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Zał. 4.1 SWZ zał. nr 1 do Zał. 4.1 SWZ zał. nr 2 do Zał. 4.1 SWZ cz. 1 zał. nr 2 do Zał....
ogłoszenie postępowania - samochód śmieciarka SWZ - Leasing samochodu ciężarowego - śmieciarki.BES Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna pojazdu.BES Załącznik nr 6 do...