Strona główna Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne procedury unijne

Zamówienia publiczne procedury unijne

ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS090-247863-pl-ts SWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 10, 20 03 07.BES formularz ofertowy - załącznik nr 1a formularz ofertowy - załącznik nr 1b Załącznik nr 2 JEDZ espd-request Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 4 do SWZ - opis urządzeń technicznych Załącznik nr 5a do SWZ - projekt umowy (19 12...
ogłoszenie o zamówieniu - 2022-OJS048-124824-pl-ts SWZ - Zagospodarowanie odpadów 19 12 12, 20 03 07.BES formularz ofertowy - załącznik nr 1 a formularz ofertowy - załącznik nr 1 b Załącznik nr 2 JEDZ espd-request Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 4 - opis urządzeń technicznych Załącznik nr 5 a - projekt umowy (19 12 12).BES Załącznik...
ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS217-570706-pl-ts SWZ - dostawa oleju napędowego w 2022r.BES Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 JEDZ espd-request Załącznik nr 3 zobowiązanie Załącznik nr 4 opis pojazdów i urządzeń Załącznik nr 5 projekt umowy.BES Załącznik nr 6 informacja o przynależności do grupy kapitałowej Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia informacja -...
ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS115-302556-pl-ts SWZ - Zagospodarowanie odpadów kod 19 12 12.BES formularz ofertowy - załącznik nr 1 Załącznik nr 2 - espd-request Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 4 - opis urządzeń technicznych Załącznik nr 5 - projekt umowy (19 12 12) Załącznik nr 6 do SWZ odpowiedzi na pytania do SWZ - 22.06.2021r. zs_184_2021 odpowiedzi...
ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS066-171542-pl-ts SWZ - Zagospodarowanie odpadów 19 12 10, 19 12 12, 20 03 07.BES formularz ofertowy - załącznik nr 1 a formularz ofertowy - załącznik nr 1 b formularz ofertowy - załącznik nr 1 c Załącznik nr 2 - espd-request Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 4 - opis urządzeń technicznych Załącznik nr...