UWAGA!! WAŻNA INFORMACJA!!

2117

Drodzy mieszkańcy.

Popiół jest odpadem niebezpiecznym i taką ma ustawową klasyfikację. Nie wrzucamy go do odpadów zmieszanych (tak zwanego balastu), a zbieramy go osobno, wyłącznie w pojemnikach a nie w workach!!!

Informacja w ulotce UM dotycząca popiołu, może wprowadzać w błąd.