DROGI MIESZKAŃCU PRZYPOMINAMY !!!

1238

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/124/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca,  §3 pkt.7 ppkt. 4) bioodpody winny być gromadzone w pojemniku koloru brązowego, z oznaczonym napisem „BIO” , stwarzającym bioodpadom optymalne warunki dla rozpoczęcia procesu kompostowania w momencie złożenia bioodpadów, nadanie im właściwego tempa procesu aerobowego i uniknięcia ich zagniwania ……….” 

Prosimy o dostosowanie się do zapisów w/w uchwały.