Ogłoszenie wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę transportu odpadów z BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. do wskazanej instalacji.”

846

ZS-365-2020 ogł. wyników postępowania