Ważna informacja dotycząca odbioru bioodpadów

830

Drogi Mieszkańcu

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXII/171/2020 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca,  §3 pkt.7 ppkt. 4) bioodpody winny być gromadzone w pojemniku koloru brązowego, z oznaczonym napisem „BIO” , stwarzającym bioodpadom optymalne warunki dla rozpoczęcia procesu kompostowania w momencie złożenia bioodpadów, nadanie im właściwego tempa procesu aerobowego i uniknięcia ich zagniwania ……….” 

Prosimy o dostosowanie się do zapisów w/w uchwały. Informujemy, że bioodpady nie będą odbierane w workach.