postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu w 2022r.”

330

ogłoszenie o zamówieniu – dostawa energii el.

SWZ – energia elektryczna na 2022r.BES

Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału

Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw

Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna.BES

Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SWZ zobowiązanie

Załącznik nr 8 do SWZ projekt umowy.BES

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-376-2021

informacja z otwarcia ofert

zs_389_2021 informacja z otwarcia ofert.BES

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zs_390_2021 – unieważnienie postępowania.BES

ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania