postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 na: „Dostawę energii elektrycznej do obiektów BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu w 2022r.”

304

ogłoszenie o zamówieniu – energia elektryczna

SWZ – energia elektryczna na 2022r.BES

Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału

Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw

Załącznik nr 5 do SWZ specyfikacja techniczna.BES

Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SWZ zobowiązanie

Załącznik nr 8 do SWZ projekt umowy.BES

odpowiedzi na pytania

zs_5_2022 odpowiedzi na pytania.BES

UWAGA zmiana załączników:

Załącznik nr 8 do SWZ projekt umowy – zm. 11.01.2022.BES

Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy zm. 11.01.2022

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-397-2021

informacja z otwarcia ofert

zs_12_2022 informacja z otwarcia ofert.BES

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zs_13_2022 – unieważnienie postępowania.BES

ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania