postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 Pzp na: „Budowa hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów, przebudowa i modernizacja istniejącej hali przyjęcia odpadów oraz hali instalacji sortowania odpadów.”

617

ogłoszenie o zamówieniu – budowa hali

SWZ – BUDOWA HALI.BES

Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ ośw. przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3 do SWZ ośw. warunki udziału

Zał. 4.1 SWZ – POJEKT BUDOWLANY

zał. nr 1 do Zał. 4.1 SWZ

zał. nr 2 do Zał. 4.1 SWZ cz. 1

zał. nr 2 do Zał. 4.1 SWZ cz. 2

zał. nr 3 do Zał. 4.1 SWZ – Branża – DROGOWE

Zał. 4.2 SWZ

Zał. 4.3 SWZ

Zał. 4.4 SWZ – PROJEKT WYKONAWCZY

Zał. 4.5 SWZ – STWIORB

Zał. 4.6 SWZ

Zał. 4.7 SWZ Dokumentacja dotycząca zbiornika p.poż

Zał. 4.8 SWZ Projekt Techniczny instalacji suchej dezodoryzacji

Załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy.BES

Załącznik nr 6 do SWZ ośw. grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SWZ wzór zobowiązania

Załącznik nr 8 do SWZ wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 do SWZ wykaz osób

Załącznik nr 10 do SWZ ośw. wykon. wyst. wspólnie

odpowiedzi na pytania

zs_56_2022 odpowiedzi na pytania.BES

zs_57_2022 odpowiedzi na pytania.BES

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-43-2022.BES

informacja z otwarcia ofert

zs_61_2022 informacja z otwarcia ofert.BES

informacja o wyniku postępowania – wybór oferty

zs_79_2022 wybór oferty – HALA.BES

ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania