postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 10, 20 03 07.”

651

ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS090-247863-pl-ts

SWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 10, 20 03 07.BES

formularz ofertowy – załącznik nr 1a

formularz ofertowy – załącznik nr 1b

Załącznik nr 2 JEDZ espd-request

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ – opis urządzeń technicznych

Załącznik nr 5a do SWZ – projekt umowy (19 12 10).BES

Załącznik nr 5b do SWZ – projekt umowy (20 03 07).BES

Załącznik nr 6 do SWZ

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-140-2022.BES

Informacja z otwarcia ofert

zs_162_2022 informacja z otwarcia ofert.BES

zawiadomienie o wyborze oferty – dla Części 1 – ZADANIE I – usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10.

zs_173_2022 wynik postępowania – zagospodarowanie odpadów CZ. 1.BES

zawiadomienie o wyborze oferty – dla Części 2 – ZADANIE IIusługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.

zs_182_2022 wynik postępowania – zagospodarowanie odpadów CZ. 2.BES

ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania 2022-OJS133-380237-pl-ts