Uzyskanie certyfikatu ISO

530

BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. jako zakład gospodarki odpadami od 1994r. podejmuje działania proekologiczne na terenie Żywiecczyzny.

Początkowo było to przyjęcie wspólnego dla gmin – udziałowców programu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nakreślona w strategii działania misja naszej firmy:

Spółka BESKID ŻYWIEC zapewnia mieszkańcom na obszarze
działania spółki prawidłowe, zgodne z obowiązującym prawem
zagospodarowanie i unieszkodliwianie
trafiających do Spółki odpadów komunalnych.”

pozwoliła na sprawne funkcjonowanie na rynku z uwzględnieniem troski o środowisko naturalne.

W roku 2019 Spółka podjęła kolejne kroki zmierzające do poprawy środowiska naturalnego w swoim otoczeniu uwieńczone uzyskaniem certyfikatu ISO 14001:2015. Założeniem systemu jest ciągła i systematyczna analiza procesów, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie, a następnie wyeliminowanie wszelkich ryzykownych działań mogących mieć negatywny wpływ na środowisko.

Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o., po pomyślnym przeprowadzeniu audytu, wystawiła Spółce z o.o. BESKID ŻYWIEC certyfikat poświadczający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie: zbieranie, przetwarzanie, transport i przekazanie do recyklingu odpadów komunalnych, na okres trzyletni.

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 22.07.2022r., po przeprowadzonym wcześniej audycie recertyfikującym, Jednostka certyfikująca PAJ Cert Sp. z o. o. wydała Spółce BESKID ŻYWIEC certyfikat ISO 14001:2015 na kolejne 3 lata.

Otrzymany certyfikat jest oczywistym komunikatem dla Państwa, że naszej firmie nie jest obojętny los środowiska naturalnego.