postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp na: „Usługę transportu odpadów z BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. do wskazanej instalacji.”

417

ogłoszenie postępowania – transport odpadów

SWZ – transport odpadów.BES

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp

Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp

Załącznik nr 4 do SWZ wykaz urządzeń technicznych

Załącznik nr 5 do SWZ projekt Umowy.BES

Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SWZ zobowiązanie

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-228-2022

Informacja z otwarcia ofert

zs_258_2022 informacja z otwarcia ofert.BES

informacja o wyniku postępowania – wybór oferty

zs_268_2022 wybór oferty – transport odpadów.BES

ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania