postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oleju napędowego do BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu.

85

ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS211-606504-pl-ts

SWZ – dostawa oleju napędowego w 2023 roku.BES

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 JEDZ espd-request

Załącznik nr 3 zobowiązanie

Załącznik nr 4 opis pojazdów i urządzeń

Załącznik nr 5 projekt umowy.BES

Załącznik nr 6 informacja o przynależności do grupy kapitałowej

oświadczenie wykonawcy-wykonawców -zał. 7a do SWZ

oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby -zał. 7 b do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-294-2022.BES

Informacja z otwarcia ofert

zs_329_2022 – inf. z otwarcia ofert – olej napędowy.BES