postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp na: „Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2023r.”

273

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – worki foliowe na odpady na 2023r.BES

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp

Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp

Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw

Załącznik nr 5 do SWZ projekt umowy.BES

Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SWZ zobowiązanie

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ