postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp na: „Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2023r.”

53

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – worki foliowe na odpady na 2023r.BES

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp

Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp

Załącznik nr 4 do SWZ wykaz dostaw

Załącznik nr 5 do SWZ projekt umowy.BES

Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SWZ zobowiązanie

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Zamawiający informuje, iż Formularz ofertowy jest załączony na platformie e-zamówienia w wersji interaktywnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b75a01ae-602c-11ed-8832-4e4740e186ac

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-302-2022.BES

Informacja z otwarcia ofert

zs_315_2022 informacja z otwarcia ofert.BES