Podsumowanie współpracy i plany działania na rok 2023 – SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA

238

Społeczna Straż Rybacka jest jedną z organizacji najbardziej angażujących się w ochronę środowiska naturalnego. Na przełomie roku dokonaliśmy podsumowania dotychczasowej współpracy pomiędzy BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. i SSR oraz omówione zostały wstępnie szczegóły działań, które zostaną podjęte w 2023 r.