Podsumowanie współpracy w 2022 r.

57

18 stycznia br. odbyło się spotkanie kierownictwa BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. z Wójtami Gmin Milówka i Ujsoły podsumowujące przeprowadzone dotychczas przez Spółkę akcje promocyjne i edukacyjne.

Zaplanowano kolejne działania w placówkach oświatowych na terenie gmin które obejmować będą między innymi organizację warsztatów ekologicznych.