Uzupełnianie izolacyjnego pasa zieleni

310

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. mając na uwadze specyfikę swojej działalności oraz dbałość o najbliższe otoczenie kontynuuje działania mające na celu systematyczne uzupełnianie izolacyjnego pasa zieleni. Pas zieleni ma na celu ograniczyć w maksymalnym stopniu wszelkie ewentualne niedogodności
i zagrożenia powstające na terenie zakładu i składowiska odpadów związanych m.in. z emisją odorów i pyłów, rozprzestrzeniania się odpadów (podczas wietrznych dni).

Aktualnie dokonano nasadzenia ozdobnych drzew iglastych. Posadzone zostały tuje w ilości ponad 60 sztuk.