postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 na: „Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 17 01 07.”

48

Dostęp do dokumentów postępowania oraz wymiana informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami możliwe są na stronie prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1dfc9bb7-ec10-11ee-b4e0-4ac387c144e3