Defibrylator AED

103

Udało się!

We współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU i trosce o bezpieczeństwo pracowników zrealizowano zadanie prewencyjne polegające na zakupie defibrylatora AED.

Zadanie to zostało sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.