Elektrociepłownie w Polsce

1481

W Europie powstaje mnóstwo śmieci. Z danych za 2016 r. wynikało, że przeciętny Europejczyk produkuje 481 kg odpadów komunalnych rocznie, a przeciętny Polak – około 270 kg. Przodowali Duńczycy: 747 kg. Tymczasem wymogi Unii Europejskiej są takie, że do 2020 r. ilość śmieci na wysypiskach musi zostać ograniczona do maksimum 35%. W tym mają pomóc spalarnie. W Polsce w ostatnim czasie powstało sześć tego typu dużych obiektów – zobaczcie, w jakich miastach zostały wybudowane.

Kraków

W grudniu 2015 r. funkcjonowanie rozpoczął ZTPO w Krakowie. Zakład może przekształcić 220 tys. ton odpadów komunalnych w ciągu roku. W wyniku spalania wyprodukowana zostaje energia elektryczna (około 65 000 MWh) i cieplna (280 000 MWh).

Spalarnia odpadów jest przygotowany do pracy przez minimum 8,1 tys. godz. na rok. Wyliczono, że od 27 czerwca 2016 r. do końca maja 2017 r. krakowska Ekospalarnia przekształciła w energię elektryczną i cieplną 222 729,41 ton odpadów komunalnych – w tym czasie wytworzyła i wyprowadziła do sieci 56 670 MWh energii elektrycznej oraz 740 108 GJ energii cieplnej.

Poznań

W marcu 2017 r. oddano do użytku spalarnię w Poznaniu. Rocznie będzie produkować prąd i ciepło z około 210 tys. ton odpadów.

Zaplanowano, że powstająca w trakcie spalania energia cieplna, za pośrednictwem Elektrociepłowni Karolin, trafi do mieszkańców Poznania. Instalacja zaopatrzy też krajowy system elektroenergetyczny w energię elektryczną.

Bydgoszcz

W listopadzie 2015 r. zakończyła się budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Bydgoszczy (ZTPO). Odbywała się w latach 2013-2015, trwała 787 dni. Spalarnia może przyjąć i przetworzyć 180 tys. mg odpadów komunalnych rocznie, pracując przez 24 godz. na dobę, siedem dni w tygodniu, maksymalnie 8 tys. godz. w roku. Dzięki procesowi spalania rocznie w zakładzie może być wytworzone 54 tys. MWh prądu i 648 tys. GJ ciepła.

Szczecin

5 grudnia 2017 r. na ruszcie szczecińskiego EcoGeneratora pojawiły się pierwsze odpady. Był to kolejny ważny etap rozruchu instalacji – od 1 grudnia załoga pracuje na trzy zmiany. Po całkowitym uruchomieniu zakład będzie przetwarzać na energię 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, tym samym zapewni prąd i ciepło dla około 30 tys. mieszkań.

Białystok

W lutym 2016 r. otwarto Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku – jest w stanie przetworzyć do 15 ton odpadów komunalnych w ciągu godziny, a więc do 120 tys. ton w ciągu roku. Dzięki temu możliwe jest wytworzenie rocznie około 43 tys. MWh energii elektrycznej oraz około 360 tys. GJ energii cieplnej.

Konin

W grudniu 2015 r. nastąpiło przekazanie do eksploatacji ZTPO w Koninie. Zakład uruchomiono w ciągu trzech lat od podpisania umowy i dwa lata po rozpoczęciu robót budowlanych.

palarnia odpadów pracuje siedem dni w tygodniu 24 godz. na dobę. Może unieszkodliwić minimum 94 tys. ton odpadów zmieszanych rocznie oraz wyprodukować 47 tys. MWh energii elektrycznej oraz 120 tys. GJ energii ciepłej, która trafi do sieci miejskiej.

Co będzie dalej?

Wkrótce także w innych polskich miastach powstaną spalarnie. Na lata 2019–2020 zaplanowano budowę takiego zakładu w Gdańsku. W br. powinien powstać projekt tego obiektu. Gdańska instalacja będzie rocznie spalać około 160 tys. ton odpadów. Z kolei największą spalarnię odpadów w Polsce ma mieć Warszawa: powstanie wskutek rozbudowy mniejszego zakładu, działającego na Targówku i będącego jednocześnie najstarszą i do niedawna jedyną funkcjonującą w Polsce instalacją tego typu. Uruchomiono ją w 2001 r. Jej przepustowość to jednak tylko około 60 tys. ton na rok. Docelowo zwiększone zostanie to do ponad 300 tys. ton rocznie.