Wykaz gmin z których przyjmowane są zwierzęta

1042

Zwierzęta przyjmowane są po zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy lub Straż Miejską. Wyjeżdżamy do zgłoszeń z terenu gmin :

1) ŻYWIEC

2) CZERNICHÓW

3) RAJCZA

4) ŚLEMIEŃ

5) UJSOŁY

6) ŁĘKAWICA

7) KOSZARAWA

8) ŚWINNA