Modernizacja elektrowni w Łaziskach

4054

Należące do firmy Tauron bloki energetyczne zostaną dostosowane do unijnych wymogów środowiskowych tzw. konkluzji BAT (ang. Best Available Techniques). Podpisano już pierwszą umowę, dotyczy modernizacji elektrowni w Łaziskach.

Realizacja tego kontraktu będzie kosztować 58 mln zł. Modernizację instalacji odsiarczania spalin i układu odprowadzania spalin Elektrowni Łaziska wykona konsorcjum: Budimex S.A. oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe.

Przyjęte przez Unię Europejską w 2017 r. konkluzje BAT nakładają na duże obiekty energetyczne, już od 2021 r., restrykcyjne wymogi środowiskowe, dotyczące mniejszej emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu chloru, rtęci i fluorowodoru.

Opracowano szeroko zakrojony program, którego efektem jestdostosowanie naszych aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów środowiskowych. Podpisana umowa jest pierwszym etapem tego projektu i potwierdza kwestie ochrony środowiska, w szczególności  jakości powietrza

Modernizacja elektrowni w Łaziskach obejmie m.in. likwidację wymiennika GAVO na IOS (Instalacja Odsiarczania Spalin) oraz budowę dodatkowego „mokrego” komina do odprowadzenia spalin z absorbera. Ponadto wyremontowany zostanie absorber – będzie to polegać na zabudowie półki sitowej poprawiającej skuteczność odsiarczania. Zaplanowano także wykonanie połączenia czopuchów kanałów spalin bloków 9 i 10 z czopuchem kanałów spalin bloków 11 i 12 wraz z zabudową klap szczelnych umożliwiającą dowolną konfigurację pracy bloków na dowolny IOS.

Jak czytamy w komunikacie, przeprowadzenie programu dostosowania bloków energetycznych do warunków pracy obowiązujących po roku 2021 przyczyni się do wydłużenia okresu ich eksploatacji oraz utrzymania potencjału wytwórczego Grupy Tauron.

Elektrownia Łaziska posiada 1155 MWe zainstalowanej mocy elektrycznej: dwa bloki o mocy po 125 MW, trzy bloki o mocy po 225 MW, jeden blok o mocy 230 MW. To jedna z 18 elektrowni systemowych pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.