Dzierżawa pojemników

5735

Cennik za dzierżawę pojemników.

Obowiązuje od 01.01.2024 r.

DZIERŻAWA POJEMNIKA 1,1 m3 38,00 zł + obowiązująca stawka VAT*
DZIERŻAWA POJEMNIKA 7 m3 143,00 zł + obowiązująca stawka VAT*

 

*8% stawka Vat dla umów kompleksowych (usługa odbioru odpadów)

*23% stawka Vat dla dzierżawy pojemnika bez usługi odbioru odpadów