Zmiana prezesa BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o.

1991

W dniu dzisiejszym, 14 października 2019 r., została złożona rezygnacja Pana Krzysztofa Dronia z funkcji prezesa zarządu BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza przyjęła tą rezygnację oraz powołała nowego prezesa, Pana Jerzego Klisia, pełniącego uprzednio funkcję wiceprezesa zarządu Spółki.