Inwestycja budowy hali

214

Rozpoczęliśmy realizację inwestycji  obejmującej budowę hali przyjęcia
i czasowego magazynowania odpadów, o powierzchni użytkowej ok. 815m2,  na terenie istniejącego kompleksu instalacji przetwarzania odpadów zakładu  BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. przy ul. Kabaty. Dobudowa hali realizowana jest od strony zachodniej istniejącej sortowni.

Celem inwestycji jest poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zarówno w hali przyjęć jak i w istniejącej hali sortowni planuje się zastosowanie nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych oraz dezodoryzacyjnych, co przyczyni się do ograniczenia przedostawania się pyłów (zwłaszcza z rozładunku odpadów) do powietrza atmosferycznego oraz zapewni neutralizowanie gromadzących się w obiekcie odorów.