Budowa hali przyjęcia.

372

Trwa budowa hali przyjęcia i czasowego magazynowania odpadów na terenie istniejącego kompleksu instalacji przetwarzania odpadów zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. przy ul. Kabaty. Inwestycja jest realizowana z zapewnieniem najwyższych standardów środowiskowych.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaplanowano:

  • montaż odciągu miejscowego nad powierzchnią magazynowania odpadów komunalnych zmieszanych z zastosowaniem filtra workowego;

  • wyposażenie hali przyjęć w system suchej dezodoryzacji powietrza;

  • wyposażenie w kurtyny dezodoryzacyjne z zastosowaniem dysz zasilanych pompą nad bramami wjazdowo – wyjazdowymi do strefy przyjęcia i czasowego magazynowania odpadów.

Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii przeciwpożarowej, zaplanowano zastosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym między innymi systemu sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia alarmowe zapewniające automatyczne przekazanie informacji o pożarze do osób, które są odpowiedzialne za jego weryfikację oraz niezwłoczne zawiadomienie centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony p.poż.