Kontynuacja współpracy – PGW Wody Polski

273
_autotone

W dniu 7 marca br. odbyło się spotkanie Kierownictwa BESKID ŻYWIEC
Sp. z o.o. z Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu Panią Marią Wisińską-Kurz. Podczas spotkania omówione zostały m.in. warunki współpracy Spółki z PGW Wody Polskie dotyczące sprzątania brzegów jeziora planowanego na pierwszy dzień wiosny, a także kontynuacja działań związanych z edukacją ekologiczną i oczyszczaniem terenów przyległych do zbiorników Kaskady Soły.