Wsparcie dla Schroniska – Stowarzyszenie „FUTRZANY LOS”

416

Mając na uwadze dotychczasową współpracę oraz doceniając zaangażowanie Stowarzyszenia „Futrzany los”  w działania na rzecz bezdomnych zwierząt Zarząd Spółki postanowił ponownie udzielić Stowarzyszeniu wsparcia finansowego.

Jednocześnie mamy nadzieje, że przy tak ogromnych potrzebach zarówno rzeczowych jaki i finansowych dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami nasz wkład przyczyni się do ich jak najlepszej realizacji.