Kartka z kalendarza – MARZEC

150

Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy kolejną stronę z kalendarza
na 2023 r.

MARZEC

Pierwotny budynek Ratusza wzniesiono w 1706 r. Obecny żywiecki ratusz, unikalny ze względu na swoją architekturę nawiązującą do architektury synagogalnej, został wzniesiony w II poł. XIX w. (1868 r.)  jako jeden z wielu obiektów użyteczności publicznej powstałych wówczas w Żywcu dzięki rodzinie Habsburgów. Służył za siedzibę władz oraz instytucji miejskich jak i państwowych (policja, sąd, areszt).

Wspomniany powyżej Ratusz mieści się na Rynku. Rynek był ważnym pod względem funkcjonalności miejscem dla słynnych jarmarków (Bożonarodzeniowe, Wielkanocne, Św. Marcina i.in.) i targów. Obecna zabudowa pochodzi z drugiej połowy XIX w. Pośrodku Rynku mieści się fontanna z figurą Św. Floriana patrona m.in. strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy, piwowarów, bednarzy, kowali.