Podsumowanie roku obrachunkowego 2022

297
_autotone

W dn. 21 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. podczas którego zostały zatwierdzone sprawozdania
z działalności Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe. Udzielono także absolutorium za wykonanie obowiązków w 2022 r. dla Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.

Skierowano podziękowania na ręce Prezesa Zarządu Jerzego Klisia za wyraźną poprawę stanu Spółki. Doceniono również podejmowane działania edukacyjne pogłębiające świadomość zarówno mieszkańców Żywca jak i gmin – Wspólników mające zwrócić uwagę na problematykę zwiększającej się ilości odpadów.