postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 na: „Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 17 01 07.”

243

ogłoszenie o zamówieniu – kod 17 01 07

SWZ – zagospodarowanie i transport odpadów 17 01 07.BES

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy-wykonawcow z art.125 ust 1 Pzp

Załącznik nr 3 oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art.125 ust. 5 Pzp

Załącznik nr 4 do SWZ – opis urządzeń technicznych

Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy – kod 17 01 07.BES

Załącznik nr 6 do SWZ grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SWZ zobowiązanie

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Informacja o kwocie Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-191-2023.BES

Informacja z otwarcia ofert

zs_214_2023 inf. z otwarcia ofert.BES

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zs_218_2023 odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania 17 01 07.BES

Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania