Wizyta Wice Starosty Pana Stanisława Kucharczyka w Spółce

365

Dobre, merytoryczne spotkanie poświęcone aktualnym problemom sektora komunalnego zwłaszcza w kontekście gospodarki odpadami, która ma bezpośredni wpływ na stan środowiska.
Wicestarosta Żywiecki Pan Stanisław Kucharczyk, który nadzoruje prace Wydziału Ochrony Środowiska zapoznał się z wyzwaniami stojącymi przed branżą, w której funkcjonuje nasza Spółka.
Omówiliśmy również obszary współpracy Starostwa Powiatowego w Żywcu z BESKID ŻYWIEC Sp.  z o.o.