Sprzedaż pojemników na odpady

3831

Cennik pojemników na odpady

Sprzedaż pojemników od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

Format

CENA NETTO*

 za szt.

[zł]

CENA BRUTTO

za szt.

[zł]

pojemnik  – 120L

121,95

150

pojemnik  – 240L

154,47

190

pojemnik  – 1100L

747,97

920

pojemnik – 120L na BIO 154,47 190

pojemnik  – 240L na BIO

195,12

240

 

Ceny pojemników mogą się nieznacznie różnić, co jest uwarunkowane aktualnym kursem Euro.