Sprzedaż pojemników na odpady

5337

Cennik pojemników na odpady

Sprzedaż pojemników od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

Format

CENA NETTO*

 za szt.

[zł]

CENA BRUTTO

za szt.

[zł]

pojemnik  – 120L

121,95

150

pojemnik  – 240L

162,60

200

pojemnik  – 1100L

772,36

950

pojemnik – 120L na BIO 162,60 200

pojemnik – 240L na BIO

235,77

290

 

Ceny pojemników mogą się nieznacznie różnić, co jest uwarunkowane aktualnym kursem Euro.