Przyjęcie odpadów

19988

Jeżeli posiadają Państwo odpad nie będący odpadem komunalnym, mogą Państwo przywieźć go na składowisko przy ul. Kabaty 2.

Zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach, wymagamy od posiadacza odpadów, który przekazuje odpad nie będący odpadem komunalnym, prawidłowo wypełnionej KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW. W przypadku braku dokumentu, odpad nie będzie przyjęty.

Jeżeli chcą Państwo wynająć kontener prosimy o wypełnienie :

Formularz na zamówienie kontenera

Cennik za podstawienie kontenera KP 7m3 na rok 2024

Cennik za podstawienie kontenera KP 7m3 na rok 2023

Oferta cenowa Lipowa – niezamieszkałe

Cennik za przyjęcie odpadów w 2024 r

Cennik za przyjęcie odpadów w 2023 r

Oferta cenowa Żywiec 2023 – niezamieszkałe

Oferta cenowa Gilowice -2024-niezamieszkale