Oferujemy Państwu możliwość rozwieszenia ogłoszeń na tablicach informacyjnych, zlokalizowanych w całym mieście Żywiec. Format CENA NETTO ZŁ* za szt./tydzień   CENA BRUTTO zł za szt./tydzień   Mniejsze i równe A4 3,39 4,17 A3 6,16 7,58 A2 8,11 9,98 A1 10,81 13,30 Powyżej A1 13,37 16,45