Należące do firmy Tauron bloki energetyczne zostaną dostosowane do unijnych wymogów środowiskowych tzw. konkluzji BAT (ang. Best Available Techniques). Podpisano już pierwszą umowę, dotyczy modernizacji elektrowni w Łaziskach. Realizacja tego kontraktu będzie kosztować 58 mln zł. Modernizację instalacji odsiarczania spalin i układu odprowadzania spalin Elektrowni Łaziska wykona konsorcjum: Budimex S.A....
Scenariusze klimatyczne Polski w XXI wieku Scenariusze zmian klimatu w XXI wieku w Polsce opracowano wykorzystując najlepsze narzędzia nowoczesnej klimatologii: – hydrodynamiczne modele systemu klimatycznego. Modele te konstruowane zgodnie ze stopniem naszego poznania i zrozumienia praw fizycznych rządzących światem, dostarczają trójwymiarowego opisu w czasie zmiennych klimatycznych. Niestety obarczone są również...
Elektrociepłownie z PGE GiEK przeszły do PGE Energii Ciepła Do PGE Energia Ciepła przeszło sześć elektrociepłowni należących do tej pory do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, tj. elektrociepłownia w Bydgoszczy, elektrociepłownia w Rzeszowie, elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, elektrociepłownia w Zgierzu oraz elektrociepłownia w Kielcach. Zakończono realizację skomplikowanego...
  Średnia temperatura powierzchni Ziemi w wyniku powodowanej przez nas zmiany klimatu wzrosła już o ponad 1°C powyżej wartości z epoki przedprzemysłowej. Jeśli szybko nie zredukujemy emisji gazów cieplarnianych to w latach 2030. wzrost temperatury może sięgnąć 1,5°C, do 2100 roku powyżej 4°C, a później nawet 2-3 razy tyle. Wzrost...
Proces produkcji energii elektrycznej i ciepła może się odbywać w źródłach rozdzielonych (osobno: prąd w elektrowni, a ciepło w ciepłowni) lub w jednym układzie technologicznym w elektrociepłowni. Zasada działania ciepłowni Zadaniem ciepłowni jest dostarczanie wody o wysokiej temperaturze. Woda podgrzewana jest w kotłach. Mogą być one opalane różnymi rodzajami paliwa np....