postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 12, 20 03 07.”

289

ogłoszenie o zamówieniu – 2022-OJS048-124824-pl-ts

SWZ – Zagospodarowanie odpadów 19 12 12, 20 03 07.BES

formularz ofertowy – załącznik nr 1 a

formularz ofertowy – załącznik nr 1 b

Załącznik nr 2 JEDZ espd-request

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 – opis urządzeń technicznych

Załącznik nr 5 a – projekt umowy (19 12 12).BES

Załącznik nr 5 b – projekt umowy (20 03 07).BES

Załącznik nr 6 do SWZ

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-71-2022.BES

Informacja z otwarcia ofert

zs_100_2022 informacja z otwarcia ofert.BES

zawiadomienie o wyborze oferty

zs_130_2022 wynik postępowania – zagospodarowanie odpadów.BES

ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania 2022-OJS098-271119-pl-ts